اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد ایران خودرو در پایان هفتمین ماه سال 1400 در مجموع تولید حدود 242 هزار و 200 دستگاه انواع خودروی سواری را در خطوط تولید خود نهایی کرد. تولید این تعداد خودرو در شرایطی است که این خودروساز در همین بازه زمانی در سال گذشته بیش از 249 هزار و 300 دستگاه سواری تولید کرده بود. بنابراین ایران خودرو تا پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولیدی حول و حوش 3 درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است.

اما افت و خیز تولید محصولات حاضر در سبد محصولاتی ایران خودرو طی هفت ماهی که از سال جاری گذشته چگونه بوده است؟

گروه پژو( شامل انواع پژو 206، پژو 207، پژو پارس، پژو 405) به تنهایی حدود 66 درصد تولید خودروساز کیلومتر 14 جاده مخصوص را به خود اختصاص داده است. با این حال تولید گروه پژو افتی بیش از 11 درصد را تا پایان مهر 1400 به نسبت مهر 99 به خود دیده است.

دنا نیز همانند گروه پژو افت تولید را در بازه زمانی یاد شده تجربه کرده است. ایران خودرویی ها موفق شدند تا پایان اولین ماه از فصل پاییز تولید حدود 29 هزار و 200 دستگاه انواع دنا را نهایی کنند. اما این خودروساز تا پایان مهر 99 توانسته بود بیش از 30 هزار و 300 دستگاه دنا تولید کند. بنابراین این محصول نیز افت تولیدی نزدیک به 4 درصدی را تجربه کرده است.

اما همانند ماههای گذشته بیشترین رشد تولید در میان محصولات حاضر در سبد محصولاتی ایران خودرو به رانا اختصاص دارد. این خودروساز سال گذشته در بازه زمانی یاد شده بیش از 5 هزار و 900 دستگاه از این خودرو تولید کردند اما برنامه ریزی ایران خودرو برای گسترش تولید این محصول باعث شد در پایان هفتمین ماه از سال جاری با یک جهش حول و حوش 186 درصدی تولید رانا به بیش از 16 هزار و 900 دستگاه برسد.

بعد از رانا، تولید هایما محصول مونتاژی چینی ایران خودرو نیز رشد 48 درصدی را در پایان اولین ماه از فصل پاییز در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته به خود دید. خودروساز کیلومتر 14 جاده مخصوص از فروردین تا مهرماه امسال تولید بیش از سه هزار و 200 دستگاه از این خودرو را نهایی کرد. سال گذشته این خودروساز تا پایان هفتمین ماه از سالجاری در مجموع نزدیک به دو هزار و 200 دستگاه هایما تولید کرده بود.

گروه سمند نیز پشت سر رانا و هایما در جاده رشد تولید حرکت می کند. ایران خودرویی ها طی هفت ماهی که از سال جاری گذشت نزدیک به 30 هزار و 800 دستگاه انواع سمند تولید کردند. این خودروساز سال گذشته در همین بازه زمانی نزدیک به 26 هزار و 400 دستگاه سمند را در خطوط تولید خود تکمیل کرده بود بنابراین شاهد هستیم که تولید این محصول پرطرفدار، رشدی نزدیک به 17 درصدی را به خود دیده است.  

تارا نیز تا پایان مهرماه سال جاری در مجموع سه هزار دستگاه تولید شده است.