سایپایی ها در مهرماه 1400 وضعیت کامل متفاوتی را در تولید تجربه کردند. این خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص در حالیکه توانسته در کارنامه خود رشد تولید سالانه را به ثبت برساند اما در تولید ماهانه افت تولید را تجربه کرده است.

صورت های مالی مربوط به مهرماه سال جاری که در سایت کدال سازمان بورس توسط این خودروساز منتشر شده نشان می دهد غول نارنجی جاده مخصوص تا پایان اولین ماه از فصل پاییز در مجموع تولید بیش از 178 هزار و 500 دستگاه خودروی سواری را در خطوط تولید خود به سرانجام رسانده است. این میزان تولید در قیاس با تولید حدود 172 هزار دستگاهی این خودروساز در همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد تولید حدود 4 درصدی حکایت دارد. اما سایپایی ها نتوانستند این روند را در آمار تولید ماهانه خود حفظ کنند. این خودروساز طی یک ماه مهر در مجموع تولید حدود 25 هزار و 100 دستگاه خودرویی سواری را در خطوط تولید خود نهایی کرد. اما در آخرین ماه از فصل تابستان تولید این خودروساز به بیش از 31 هزار و 300 دستگاه بالغ می شد. مقایسه دو آمار یاد شده نشان می دهد سایپایی ها در تولید ماهانه با افتی در حدود 20 درصد روبرو شدند.

در بخش سواری تمرکز خودروسازی سایپا روی تولید خانواده تیبا و شاهین متمرکز است. اما بخش عمده تولید سایپا را اعضای خانواده تیبا تشکیل می دهند. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص در مجموع بیش از 166 هزار و 600 دستگاه از محصولات حاضر در سبد خانواده تیبا را نهایی کرده است. با توجه به این آمار که تا پایان مهرماه به دست آمده این خودروساز بیش از 93 درصد تولید خود را از محل تولید اعضای خانواده تیبا نهایی کرده است. بررسی امار تولید خانواده تیبا در 7 ماهی که از سالجاری می گذرد در قیاس با همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد تولید حدود 37 درصدی حکایت دارد. غول نارنجی جاده مخصوص در سال گذشته بیش از 121 هزار و 500 دستگاه از اعضای این خانواده تولید کرده بود. اما آمار ماهانه تولید خانواده تیبا در مهر در قیاس با شهریورماه افت تولیدی بیش از 17 درصد را به خود دیده است.

شاهین دگیر محصولی است که سایپایی ها تولید آن را از سال گذشته آغاز کرده اما امسال بیشتر روی تولید آن را تمرکز کردند. تا پایان اولین ماه از فصل پاییز در مجموع بیش از 11 هزار و 700 دستگاه شاهین در خطوط تولید این خودروساز تکمیل شده است.شاهین سال گذشته در همین بازه زمانی تولیدش در دستورکار سایپا نبوده است. بررسی وضعیت تولید ماهانه این محصول نوبرانه سایپا در مهرماه در قیاس با آخرین ماه از فصل تابستان نشان می دهد سایپایی ها در تولید شاهین افت بیش از 35 درصدی را تجربه کردند. غول نارنجی جاده مخصوص در در مهرماه نزدیک به دو هزار دستگاه از این محصول را در خطوط خود تکمیل کردند. اما شهریورماه توانسته بود حدود هزار دستگاه بیشتر از مهرماه شاهین تولید کند.