طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در کمیسیون صنایع بررسی و ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شد.

به گزارش خانه ملت، جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع مجلس در این ارتباط گفت این مصوبه در جلسه آتی کمیسیون صنایع مطرح و به بحث گذاشته می شود و تلاش می کنیم آن را برای بررسی نهایی هر چه زودتر به صحن مجلس ارسال کنیم.

آن طور که این نماینده عضو کمیسیون صنایع می گوید دو ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان به طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در کمیته صنعت کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای رفع ایرادهای شورای نگهبان حل و فصل شد.

حسینی کیا گفت:  یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه "ساماندهی صنعت خودرو"، منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود، که پس از بررسی‌ مقرر شد که منشا ارز موردنیاز برای واردات مشخص باشد و افرادی بتوانند خودرو وارد کنند که پیش از واردات، منشا ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

این نماینده مجلس درباره ایراد دیگر شورای نگهبان هم توضیح داد: درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» دیگر ایراد شورای نگهبان بود که مقرر است برای رفع این ایراد، وزیر صمت دستورالعمل اجرایی این موضوع را ابلاغ کند.