شرکت های خودروساز تا پایان مهرماه 1400 در مجموع حدود 4 هزار دستگاه انواع محصولات مونتاژی حاضر در سبد محصولاتی خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. تولید این تعداد خودروی مونتاژی سهمی حدود یک درصد از تولید کل محصولات سواری را به خود اختصاص داده است. در میان محصولات مونتاژی سه خودروساز بزرگ تنها تولید هایما محصول مونتاژی ایران خودرو از فروردین تا مهرماه امسال تداوم داشته باقی محصولات مونتاژی از این روند محروم بودند.

طی هفت ماهی که از سال جاری گذشت ایران خودرویی ها در مجموع نزدیک به 3 هزار و 250 دستگاه انواع هایما تولید کردند. این محصول چینی با دو مدل S5 و S7 در خطوط تولید ایران خودرو حاضر است. اما به نظر می رسد تمرکز ایران خودرویی ها بیشتر روی تولید هایما S7 بوده است.

با توجه به تعداد تولید هایما این محصول چینی ایران خودرو به تنهایی بیش از 82 درصد تولید کل محصولات مونتاژی را در خطوط تولید خودروسازان به خود اختصاص داده است.

البته ایران خودرویی ها طی سال جاری و در تیرماه نیز تولید بیش از 100 دستگاه پژو 2008 را در خطوط تولید خود نهایی کردند.

تولید این تعداد پژو 2008 حدود 2 درصد از تولید کل خودروهای مونتاژ شده در خطوط تولید سه خودروساز بزرگ کشور را شامل می شود.

حال به سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می رویم. این شرکت پیش از بازگشت تحریم ها تولید محصولاتی از برند رنو، کیا، چانگان و زوتی را در دستور کار داشت. اما بعد از بازگشت تحریم ها به تدریج این محصولات خطوط تولید سایپا را ترک کردند. طی هفت ماهی که از سال جاری می گذرد این خودروساز تنها در شهریورماه امسال حدود 130 دستگاه آریو S300 را در خطوط تولید خود تکمیل کرده و خبری از تولید دیگر محصولات مونتاژی این خودروساز نیست.

بنابراین سهم خودروسازی سایپا از تولید خودروهای مونتاژی در بازه هفت ماهه بیش از سه درصد است.

سومین خودروساز بزرگ کشور یعنی پارس خودرو نیز که پیش تر تولید محصولات برند رنوی فرانسه و برلیانس چین را در دستور کار داشت در بازه زمانی یاد شده تنها برلیانس را در خطوط تولید خود داشته و با محصولات برند فرانسوی خداحافظی کرد.

پارس خودرویی ها طی هفت ماهی که از سال جاری گذشت تولید نزدیک به 500 دستگاه برلیانس را نهایی کردند. بنابراین این خودروساز سهمی حول و حوش 13 درصدی از تولید کل محصولات مونتاژی را طی هفت ماهی که از سال جاری گذشت به خود اختصاص داده است.