کوییک محصولی که پیش از تحریم توسط سایپا رونمایی شد این روزها بیش از پیش مورد توجه این خودروساز قرار گرفته است. در حال حاضر کوییک هم در خطوط تولید سایپا و هم در خطوط تولید پارس خودرو حضور دارد. به نظر می رسد این محصول به نوعی جای خالی محصولات مونتاژی را برای خودروسازی سایپا و زیر مجموعه آن یعنی پارس خودرو پر می کند.

بررسی آمار تولید این خودرو تا پایان مهرماه سالجاری نشان می دهد در مجموع نزدیک به 66 هزار و 600 دستگاه انواع کوییک در خطوط تولید سایپا و پارس خودرو تولید شده است.

سهم پارس خودرویی ها از تولید کوییک بیش از 48 هزار و 700 دستگاه بوده این در حالیست که شرکت مادر پارس خودرو یعنی خودروسازی سایپا حدود 17 هزار و 800 دستگاه کوییک را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است.

بنابراین سهم پارس خودرو از کیک تولید کوییک بیش از 73 درصد بوده است.

کوییک در پنج مدل تولید می شود. این مدل ها شامل کوییک معمولی با گیربکس دستی، کوییک معمولی با گیربکس اتوماتیک، کوییک R با گیربکس دستی، کوییک R با گیربکس اتوماتیک و کوییک S می شود.

از مجموع حدود 48 هزار و 700 دستگاه کوییک تولید شده در خطوط تولید پارس خودرو، بیش از 31 هزار و 700 دستگاه  به تولید کوییک R با گیربکس دستی اختصاص دارد.به عبارت دیگر   کوییک R یا همان کوییک دو رنگ سهمی حدود 65 درصدی را به خود اختصاص داده است. بعد از کوییک R با گیربکس دستی تمرکز پارس خودرویی ها روی تولید کوییک معمولی بوده است. این خودروساز تا پایان مهرماه 1400 در مجموع تولید بیش از 14 هزار و 100 دستگاه کوییک معمولی را نهایی کرده است. سهم کوییک معمولی از کل کوییک تولید شده در بازه هفت ماهه سال جاری حدود 29 درصد بوده است.

پارس خودرویی ها همچنین تولید این محصول را با گیربکس اتوماتیک در دو مدل کوییک معمولی و کوییک R در برنامه دارند. سهم کوییک معمولی با گیربکس اتوماتیک بیش از کوییک R با گیربکس اتوماتیک است. پارس خودرویی ها تا پایان مهرماه امسال بیش از هزار و 400 دستگاه کوییک معمولی با گیربکس اتوماتیک تولید کردند. این در حالیست که تولید کوییک R با گیربکس اتوماتیک طی هفت ماهی که از سالجاری می گذرد تنها حدود 70 دستگاه بوده است.

با توجه به آمارهای تولید یاد شده سهم کوییک معمولی با گیربکس اتوماتیک از مجموع کوییک تکمیل شده در خطوط تولید پارس خودرو حول و حوش 3 درصد است.

و سهم کوییک R با گیربکس اتوماتیک زیر یک درصد را شامل می شود.

کوییک S نیز که به تازگی به سبد محصولاتی این خودروساز اضافه شده سهمی حول و حوش دو درصد از کل تولید کوییک را در بازه زمانی یاد شده به خود اختصاص داده است. پارس خودرویی تا پایان اولین ماه از فصل پاییز امسال بیش از هزار و 300 دستگاه کوییک S تولید کردند.

سایپایی ها نیز تمرکز خود را روی تولید کوییک معمولی قرار داده و تا پایان مهرماه امسال بیش از 14 هزار و 400 دستگاه کوییک معمولی تولید کردند. حدود سه هزار و 300 دستگاه نیز کوییک S در خطوط تولید سایپا نهایی شده است. بنابراین سهم کوییک معمولی از کل کوییک تولیدی در خطوط تولید سایپا بیش از 80 درصد بوده است.