کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو هر چند که با انتشار نامه خودروسازان مبنی بر افزایش بیش از 10 درصدی قیمت محصولات در سایت کدال سازمان بورس و قرار گرفتن نام ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع صادر کننده مجوز رنگ واقعیت به خود گرفته بود. صحبت های فاطمی امین وزیر صمت روز شنبه گذشته و اعلام این نکته که قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده به نوعی مهر تاییدی بود بر خبر حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو و جایگزینی آن با ستاد تنظیم بازار.

اما صحبت های محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت نشان می دهد اعضای این شورا از تغییر مرجع قیمت گذاری چندان اطلاعی ندارند و همچنان خود را تنها مرجع برای تعیین قیمت خودرو قلمداد می کنند.

به گزارش ایسنا، محسن ارض اقدس در رابطه با حذف شورای رقابت گفت: اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شده را قبول نداریم و این‌ها شایعاتی است که مطرح می‌شود، گفته شده که سران سه قوه چنین مصوبه‌ای داشته‌اند  در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظم رهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیس جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.  

این عضو شورای رقابت به صحبت های وزیر صمت در ارتباط با واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اینگونه واکنش نشان داد : به نظر می‌رسد خلط مبحث شده و ایشان پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو در ذهن‌شان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کردند در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سمت مجلس به تصویب برسد در غیر این صورت سران سه قوا می‌توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تایید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم.

نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت درباره اظهار نظر مسئولان بورس درباره قیمت خودرو می گوید  متاسفانه برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند اظهارنظر می‌کنند به عنوان مثال چرا مسئولان بورس در مورد قیمت‌گذاری خودرو اظهارنظر کند در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارد.

این عضو شورای رقابت با توجه به اینکه نزدیک به دو ماه از اتمام دوره دوم شورا رقابت می گذرد اما هنوز رییس و اعضای جدید معرفی نشدند انتقاد کرد و گفت یکی از مسایلی که به جریان ‌های اخیر دامن زده همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است، این در حالی است که دستگاه های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را معرفی نکرده‌اند و همین فاصله ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد موجب شده تا جلسات شکل نگیرد و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت گذاری جدید خودرو رسیدگی کند.