بررسی طرح های فروش ایران خودرو و سایپا در آبان ماه 1400 نشان می دهد در مجموع 6 طرخ فروش توسط خودروسازان عملیاتی شده است.

سهم ایران خودرویی ها  از این تعداد 5 طرح و سهم سایپایی ها تنها یک طرح بوده است.

این در شرایطی است که پیش تر وزیر صمت از برگزاری طرح های فروش فوق العاده به صورت هفتگی خبرداده بود. به نظر می رسد عدم اجرای مصوبه افزایش قیمت عمده ترین دلیل برای این اتفاق باشد.

اما همان طور که اشاره شده ایران خودرویی ها پنج طرح فروش را دومین ماه از فصل پاییز سال جاری برگزار کردند.

از این تعداد طرح برگزار شده یک طرح مربوط به فروش هایما S7 بود. این طرح فروش بدون قرعه کشی برگزار شد. ایران خودرویی طی یک ماهه آبان در مجموع سه طرح پیش فروش و مشارکت در تولید برگزار کردند. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص اما در بازه زمانی ذکر شده تنها یک طرح فروش فوق العاده را در دستورکار داشتند.

رونمایی ایران خودرویی ها از این طرح فروش فوق العاده همزمان شد با اعلام قیمت های جدید برای محصولات تولیدی این شرکت خودروساز اما اعمال این قیمت های جدید توسط ابراهیم رییسی وتو شد بنابراین به نظر می رسد این خودروساز این طرح را به نوعی به صورت تکلیفی و با فشار وزارت صمت اجرا کرد.  

غول نارنجی جاده مخصوص اما تنها یک طرح فروش فوق العاده را در آبان ماه دستور کار داشت. این خودروساز پیش تر اعلام کرده بود تا پایان امسال هیچ طرح پیش فروشی را اجرایی نمی کند.