امروز لیست جدید قیمتی محصولات ایران خودرو و سایپا منتشر شد. در حالی قیمت های جدید برای خودرو در مبدا مشخص شده که معلوم نیست خودروسازان بر اساس کدام مجوز قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش داده اند.

بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد ایران خودرو و سایپا به طور جداگانه اطلاعیه های در ارتباط با افزایش قیمت محصولات تولیدی خود منتشر کرده اند. اما مراجعه به این اطلاعیه ها قضیه را مبهم تر می کند.

در اطلاعیه های یاد شده جلوی قسمت مرجع صادر کننده مجوز غول آبی خودروساز خط تیره گذاشته و نارنجی های جاده مخصوص نیز به درج مرجع ذی صلاح بسنده کرده اند.

این مساله در حالی اتفاق افتاده که در اطلاعیه قبلی در ارتباط با افزایش قیمت خودرو که حدود یک ماه پیش در سایت کدال سازمان بورس  توسط دو خودروساز انتشار یافت، مرجع صادر کننده مجوز، نام ستاد تنظیم بازار نوشته شده بود اما آن افزایش قیمت از سوی رییس جمهور به این بهانه که مجوز ستاد تنظیم بازار را ندارد، لغو شد.

دو روز بعد از لغو افزایش قیمت توسط رییس جمهور، رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد تصمیم گیری درباره قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شده و این ستاد درباره قیمت خودرو در مبدا تصمیم گیری می کند.    

این صحبت های فاطمی امین به آن معنا بود که دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت کارخانه ای خودرو ندارد.

اما چرا به رغم صحبت های وزیر صمت در زمان انتشار خبر افزایش قیمت خودرو صحبتی از مصوبه ستاد تنظیم نیست و چرا خودروسازان در اطاعیه های خود مرجع صادر کننده قیمت را به صورت شفاف بیان نکردند؟

به نظر می رسد به رغم صحبت های فاطمی امین درباره تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو، اما هنوز به لحاظ قانونی شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار نرفته و شاید همین مساله با ردیگر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را لغو کند.