بعد از انتشار لیست قیمت های جدید توسط دو خودروساز بزرگ کشور، رضا فاطمی امین وزیر صمت از برنامه عرضه خودروسازان تا پایان سال رونمایی کرد. بر اساس اظهارات وزیر صمت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع 130 هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق العاده طی سال جاری و 130 هزار خودرو در قالب پیش فروش و مشارکت در تولید در سال آینده عرضه کنند.

اما سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور از 130 هزار دستگاهی که قرار است در طرح های فروش فوق العاده تا پایان سال برگزار شود چند دستگاه خواهد بود؟

بر اساس اظهارات بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو آبی های جاده مخصوص در مجموع 100 هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب فروش های فوق العاده به متقاضیان عرضه می کنند. با توجه به اینکه غول آبی جاده مخصوص بعد از انتشار لیست جدید قیمت ها یک مرحله فروش فوق العاده را برگزار و طی آن 10 هزار دستگاه خودرو عرضه کرد و همچنین با توجه به صحبت های معاون بازاریابی و فروش این خودروساز، بنابراین تا پایان سال 90 هزار دستگاه خودروی دیگر توسط خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص از مسیر فروش فوق العاده عرضه خواهد شد.

حال به سراغ برنامه عرضه دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا می رویم. جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا بعد از افزایش قیمت های کارخانه ای عددی را به عنوان تیراژ عرضه این خودروساز در طرح های فروش فوق العاده اعلام نکرد. با این حال با توجه به اظهارات فاطمی امین و مشخص شدن برنامه ایران خودرو در بخش فروش فوق العاده مشخص می شود که نارنجی های جاده مخصوص تا پایان سال حول و حوش 30 هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب فروش فوق العاده عرضه می کنند. این خودروساز در حال حاضر دو طرح فروش فوق العاده را برگزار کرده و در هر یک از دو طرح یاد شده 4 هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را عرضه کرده است. با توجه به برگزاری دو فروش فوق العاده توسط غول نارنجی جاده مخصوص از مجموع 30 هزار خودرویی که قرار است در فروش فوق العاده عرضه شود، 22 هزار خودروی دیگر باقی می ماند تا این خودروساز تا پایان سال در قالب فروش فوق العاده عرضه کند.   

اما سهم ایران خودرویی از عرضه 130 هزار دستگاه خودرو در قالب طرح های پیش فروش و مشارکت در تولید چه تعداد است؟ با توجه به اظهارات رحمانی ایران خودرو تا پایان سال در مجموع 80 هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب دو طرح یاد شده عرضه می کند. البته این خودروساز مشخص نکرده که چه تعداد از این 80 هزار محصول در قالب پیش فروش و چه تعداد در قالب مشارکت در تولید عرضه می شود.

نارنجی های جاده مخصوص نیز با توجه به عرضه 80 هزارتایی ایران خودرو، باید حدود 50 هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب طرح پیش فروش و مشارکت در تولید عرضه کنند. البته عرضه همه این 130 هزار دستگاهی که قرار است از مسیر پیش فروش و مشارکت در تولید انجام شود به سال آینده موکول خواهد شد.