قطری‌ها ابداعی داشته‌اند تا از طریق آن، سفر را برای گردشگران خارجی در هنگام مسابقات جام جهانی فوتبال تسهیل کنند. در این گزارش کوتاه با این ابداع آشنا شوید.