از یک سو لحن قطعنامه ۲۶ آبان شورای حکام نسبت به قطعنامه قبلی بار حقوقی دارد و مختومه شدن ماجرای سه سایت هسته‌ای که ادعا شده ایران درباره آن شفاف نبوده، به بازرسی از آنها موکول شده است و از سوی دیگر، ایران در واکنش به همین قطعنامه، غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را این‌بار نه‌تنها در سایت هسته‌ای نطنز ادامه می‌دهد که در مجتمع هسته‌ای فردو نیز آغاز کرده است؛ مجتمعی که به دلیل مزایای جغرافیایی و ویژگی تاسیساتی، اهمیت بسیاری دارد.

این کنش و واکنش‌ها، احتمالات جدیدی را در مسیر موضوع هسته‌ای ایران قرار داده است و برخی فرضیه خروج از حالت دیپلماتیک را با استناد به احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و شدت یافتن تنش‌ها، محتمل می‌خوانند.

از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان، این حمله و ضدحمله را در نهایت، متعادل‌کننده وضعیت بحرانی موضوع هسته‌ای ایران عنوان می‌کنند که به بازگشت طرفین به میز مذاکرات منتهی می‌شود. به باور این دسته از کارشناسان، این گزینه محتمل‌تری نسبت به وقوع جنگ یا چیزی شبیه به آن است.