به گفته کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایرانی، فرصت‌ها سریع از دست می‌روند و امروز میز مذاکرات برجام به عواملی همچون بحث پهپادی و ناآرامی‌ها در ایران گره خورده و کار را سخت‌تر کرده است.

 هرچند به گفته این کارشناس امروز هم فرصت برای برجام هست و نباید آن را از دست داد.