سعید محمد در توییتی از تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد. او نوشت: «ناهماهنگی، بی‌برنامه‌گی و کم تجربه‌گی از آفت‌های تیم اقتصادی دولت است. مطمئنا ترمیم تیم اقتصادی با نگاه کارآمد سازی از اولویت‌هاست. البته سکوت مجلس جای تامل دارد. قطعا رضایت مردم مهم‌تر از رضایت سهم خواهان است ولی ظاهرا از این تیم همه راضی‌اند به جز مردم‌‌.» 

خواندن این توییت بدون نام نویسنده‌اش ممکن است بسیاری را به این خطا بیندازد که مثلا فردی مانند عبدالناصر همتی که به نظر اوپوزیسیون دولت سیزدهم است آن را نوشته است.

درباره چرایی نوشتن این توییت از سوی سعید محمد، تحلیل‌های بسیاری در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود، در برنامه امروز این تحلیل‌ها را بررسی کردیم. 

در برنامه امروز گزارش روزنامه اعتماد درباره ممنوعیت تحصیل دختران افغانستانی و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازدهی بازارها را مرور کردیم.