به عنوان مثال، مسعود نیلی - اقتصاددان - می‌گوید بسیاری از ریشه‌های اعتراضات مردم مدت‌ها قبل از حوادث اخیر مشخص و توسط افرادی مانند خود او هشدار داده شده بود.