حالا مطالعات و گزارش‌هایی منتشر شده که آمار مربوط به تعداد شرکت‌های غربی را که دست از فعالیت در روسیه کشیده‌اند، منتشر کرده‌است. این آمار چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.