به گزارش اکوایران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به مسمومیت دانش‌آموزان دختر در ایران تاکید کرده که این سلسله‌رویدادها را دنبال می‌کند و آماده حمایت است.

در این توئیت آمده است: «یونیسف اخبار مربوط به موارد مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس را دنبال می‌کند. مدرسه، پناهگاهی امن برای یادگیری کودکان و نوجوانان در محیطی ایمن و حمایتگر است. این‌گونه حوادث می‌تواند تاثیر منفی بر نرخ بالای آموزش کودکان، به ویژه دختران، که در دهه‌های اخیر به دست آمده است، بگذارد. یونیسف آماده ارائه هرگونه حمایت مورد نیاز است.»