در برنامه هفتم برآورد شده برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی باید به میزان ۶۰ هزار همت به قیمت‌های جاری در اقتصاد سرمایه گذاری شود؛ عددی که سال گذشته در حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی رشد اقتصادی ۸ درصدی در صورتی امکان پذیر است که میزان سرمایه گذاری در کشور ۲۳ برابر سال ۱۴۰۱ باشد.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی امروز در صحن علنی مجلس اذعان کرد در ادوار گذشته، عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.

آیا سرمایه گذاری در کشور طی سال‌‌های برنامه هفتم ۲۳ برابر سال قبل خواهد بود؟