به گزارش اکوایران، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین، خواسته وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل شده، از این افراد دفاع کنند.

پیش‌تر محمد دهقان - معاون حقوقی رئیس‌جمهور - گفته بود: «باید علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شدند حکم صادر کنیم و این احکام را در خارج از کشور به اجرا دربیاوریم و برای این کار از طرف ما پیگیری‌هایی شده اما متولی اصلی قوه قضائیه است که علیه اینها حکم صادر کند و بعد برای شناسایی و اجرای آن، ما و وزارت خارجه آن را پیگیری کنیم.»

امروز قوه قضائیه از برگزاری قریب‌الوقوع دادگاه محاکمه 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خبر داده و اسامی این نفرات را هم منتشر کرده است. در آگهی عمومی که از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، آمده است:

«نظر به اینکه بر اساس کیفرخواست شماره ۱۴۰۲۶۸۴۳۰۰۰۰۳۷۳۶۰۷ مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاعی به دادگاه کیفری یک استان تهران، نسبت به اشخاص مطابق فهرست پیوست، تقاضای کیفر شده و با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها و اینکه اقدامات دادسرای تعقیب کننده جرم، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان به نحو دیگر نشده است و با توجه به ضرورت معرفی وکیل از ناحیه نامبردگان برای دفاع از اتهامات انتسابی، مستندا به ماده ۳۸۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با امعان نظر به ماده ۱۷۴ از قانون مورد اشاره، به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می‌شود تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام کنند.

در غیر این صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.»

در ادامه خبر قوه قضائیه در این رابطه، اسامی متهمان حاضر در این پرونده بدین شرح آمده است: «تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) - مسعود رجوی -  مریم قجر عضدانلو (معروف به مریم رجوی) - مهدی ابریشمچی - زهره اخیانی - فهیمه اروانی - مهدی براعی - مژگان پارسیایی - زهرا مریخی آهنگر کلایی - محمد علی توحیدی خانیکی - علی خدایی صفت - مهدی خدایی صفت - عباسعلی داوری فیضی پور آذر - سید مجید سید المحدثین - صدیقه حسینی - محمد طریقت منفرد - مهوش سپهری - قدسی خرازیان - مهناز سلیمانیان - محسن سیاه کلاه - مریم فضل مشهدی - بهشته شادرو - ژیلا دیهیم - ابوالقاسم رضایی - حمیرا حجتی امامی - محمود عطایی کاریزی - گلنار جواهری ساعتچی - مهریان حاجی نژاد - مرتضی اسماعیلیان مارنانی - دولت نوروزی منجیلی - زهرا بخشایی- محمد حیاتی - نیکو خائفی اشکذری- عذرا علوی طالقانی - جمیله ابریشم چی - محمود قجر عضدانلو - بدری پورطباخ - محمد جواد قدیری مدرسی - فرهاد الفت - رویا احمدی موسوی - بهزاد نظیری - فرشته یگانه - معصومه بلورچی - یاسر جهان نژادی - فائزه خیاط حصاری محمدی - صالح رجوی - محمد سادات خوانساری - پرنیان سرآمد - حکیمه سعادت نژاد - حمیده شاهرخی امیری - ثریا شهری - پروین صفایی - محمود فخارزاده - عشرت محبت کار - علیرضا معدنچی - عباس میناجی مقدم - حمیدرضا اسحاقی - علیرضا امام جمعه - اسدالله اوسطی - فاطمه آدرسی - مصطفی آسیفی - زهره بنی جمالی - محمود بنی هاشمی - اسدالله بهرامی - علیرضا بهرامی - عزیز اله پاک نژاد- مهرافروز پیکر نگار - مریم حاج خانیان - احمد حنیف نژاد- پرویز خزائی - حسین دادخواه - فاطمه داوران - حسین ربوبی خبوشانی - سپیده ابراهیمی - بیژن رحیمی - آزاده رضایی- هادی روشن روانی- محمد سادات دربندی - فریدون سلیمی - عباس شاکری - سهیلا شعبانی - احمد شکرائی - سهیلا صادق - مهران صادق - طاهره ضیائی - کبری طهماسبی - رقیه عباسی - زهره عطریانفر - مهری علیقلی - مرتضی فخار - سید اسدالله فقیه دزفولی - ایرج فیض بوسجینی- پرویز کریمیان سیچانی - احمد گلپایگانی - فرید ماهوتچی حسینی - مهدی مددی الموسوی - سید محمود احمدی علون آبادی - سید جواد احمدی علون آبادی - اسماعیل مرتضایی- محمود معیری - رقیه ملک محمدی - حسن نظام الملکی - نسرین نظری علی آبادی - علی هادی زاده - الله کرم هوشنگی»