به گزارش اکوایران، آفریکن بیزینس به سراغ جیم اونیل رفته و درباره چشم‌انداز گروه بریکس و تقابل آن با گروه۷ با او به گفت‌وگو پرداخته است.

نسیم بنایی از این مصاحبه می‌گوید.