به گزارش اکوایران، هواپیمای حامل زندانیان دوتابعیتی وارد قطر شد.

بنا بر گزارش الجزیره، هواپیمای حامل پنج زندانی دوتابعیتی از تهران در دوحه پایتخت قطر به زمین نشست. انتظار می رود که بازداشت شدگان تازه آزاد شده پس از آن سوار هواپیمای بازگشت به ایالات متحده شوند.