به گزارش اکوایران، سیامک نمازی و مراد طاهباز که در جریان معامله تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شده بودند، پس از ورود به فرودگاه بین المللی دوحه دیده شدند.

33V97RU-highres-1695048731

سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز شهروندان آمریکایی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی دوحه مورد استقبال قرار گرفتند.

2023-09-18T145116Z_1959994122_RC

قطر آزادی گروگان