به گفته موثقی، مسائل امنیتی کشورها امروز با یکدیگر گره خورده است و باید علاوه بر همکاری‌های لازم، در سیاست‌ و عملکردشان تجدیدنظر کنند تا زمینه گسترش کینه و خشونت از بین برود.