به گزارشا کوایران، نیویورک تایمز به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد که آن‌ها انتظار دارند ایران سایت‌هایی در بلندی‌های جولان و یک پایگاه هوایی در صحرای نقب را هدف قرار دهد.