قطعنامه‌اى که توسط تروئیکاى اروپا ارائه شد با ۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسیده است.

اما چرا آمریکا که تا دو روز پیش از تصویب قطعنامه با این روند مخالف بود به یکباره در کنار تروئیکا ایستاد؟ همچنین هدف سه کشور اروپایى از پیگیرى این سیاست مبتنى بر فشار علیه ایران چیست؟

هادى خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین الملل ضمن تحلیل نکات مهم آخرین گزارش مدیر کل آژانس که این قطعنامه نیز از آن برگرفته شده، مى‌گوید یکى از پیام‌هاى کشورهاى اروپایى خطاب به تهران و واشنگتن است؛ مبنی بر اینکه اگر آنها را از روند تحولات و مذاکرات کنار بگذارند، در این مسیر اختلال ایجاد خواهند کرد.