اصغر جهانگیر در پاسخ به این سوال اکوایران در رابطه با اینکه قوه قضاییه مرز نقد و تبلیغ را چه می‌داند و آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزد‌ها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.

وی با بیان اینکه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در قوانین جرم انگاری شده است، گفت: زمانی که صحبت از نقد می‌کنیم یعنی قصد اصلاح و سازندگی داریم و زمانی که صحبت از تخریب می‌کنیم از ابتدا انگیزه‌های غیراصلاحی و مخربانه مشهود است.

 او ادامه داد: تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت می‌گیرد که کاملا قابل رصد و شناسایی است. دستگاه قضایی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.