حمایت از پلتفرم‌های داخلی

حفظ امنیت کسب‌وکارها

همکاری با یک پلتفرم خارجی که بسترش مهیا باشد

بخش عمده مشکلات کشور ریشه در سیاست‌گذاری اشتباه دارد

موافق توزیع یارانه به مصرف‌کننده است و نه تولید‌کننده

دو روش پرداخت یارانه: اول به شکل پول و دوم به شکل کالاهای اساسی