پویا جبل عاملی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم یک پدیده جالب و متفاوت بود، معتقد است: این سبد رأی فقط متعلق به بدنه اطلاح‌طلبان نبود.

او در مورد ساختار سبد رأی مسعود پزشکیان توضیح داده است.

نسخه کامل در سایت اکوایران