هیجان در بازار سکه امامی کاهش یافته است. بازیگران این بازار تمایل زیادی ندارند که با اطمینان در موقعیت خرید قرار بگیرند و از آن سو، گرایش چندانی برای فروش نیز در بازار فلز گران بهای داخلی وجود ندارد. این موضوع موجب شده است که سکه در روزهای اخیر در بازه محدوده ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان الی ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زندانی شود. 

به باور برخی فعالان، افزایش قیمت دلار چندان قابل توجه نبوده است که سکه بازان را ترغیب به خرید معنادار کند و از آن سو، افت بهای اونس طلا در هفته گذشته موجب شد که ارزش ذاتی سکه پایین تر بیاید. پایین آمدن ارزش ذاتی فلز گران بهای داخلی موجب شده است که تمایل خریداران برای ورود به بازار کاهش پیدا کند. 

ارزش ذاتی سکه در روز شنبه در محدوده ۱۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان قرار داشت که در فاصله یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی با قیمت بازار قرار می گرفت. در چنین وضعیت حبابی، سکه بازان تنها در شرایطی در موقعیت خرید قرار می گیرند که سیگنال های افزایشی قوی از بازار دلار دریافت کنند. به عنوان مثال شکست محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار دلار می تواند تمایل به خرید را در بازار سکه داخلی بالا ببرد. افت دلار و برگشت این ارز به کانال ۲۹ هزار تومان می تواند موجب شود که سکه به سوی سطح ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت کند. 

Untitled-14