دلار بالای محدوده مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد و در ابتدای روز جاری حتی احتمال صعود این ارز به بالای سطح ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. 

بر اساس اطلاعات کانال های اطلاع رسانی معاملات دلار،‌ دیشب در بازار پشت خطی، قیمت دلار حتی تا محدوده ۳۰ هزار و ۴۵۰ تومان پیش روی کرد. گفته می شود که در بازار خرد نیز سطح فعالیت خریداران نقدی بیشتر شده بود و آن ها تلاش داشتند که حتی بالای محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان اقدام به خرید دلار کنند. این در حالی است که در روزهای قبل با رسیدن دلار به محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان،‌ سطح احتیاط معامله گران بازار ارز بالا می رفت. 

تغییر رفتار معامله گران ارزی در بازار پشت خطی موجب شده است که انتظارات افزایشی برای قیمت دلار در ابتدای روز جاری تقویت شود. با این حال،‌ در بازار پشت خطی، بازارساز ارزی فعالیت خاصی نداشت وعرضه ارز توسط بازیگران بانک مرکزی می تواند زمینه ساز عقب نشینی نوسان گیران دلار در روز شنبه شود. 

اگر بازارساز بتواند قیمت دلار را در ابتدای روز جاری مدیریت کند و اجازه نوسان تند این ارز به بالای سطح ۳۰ هزار و ۵۰۰تومان را ندهد، تا حدی انتظارات افزایشی تعدیل خواهد شد. با این حال، ارزش اسکناس آمریکایی در شهرهای مرزی نیز افزایش یافته است و این موضوع نیز تقویت کننده انتظارات صعودی بخشی از معامله گران شده است.