در بازار به اتفاقات روز شنبه دو نگاه وجود داشت. در نگاه اول معقدند با شکست سقف هرات، گارد صعود باز شد. آن‌ها می‌گفتند شکست مقاومت امروز به منزله همان حذف وسط‌بازهاست که در «کف بازار» روز چهارشنبه درباره آن صحبت شد. 

اما گروه دومی هم وجود دارد که کلا به اتفاقات امروز مشکوک هستند و تصور می‌کنند از بالا قیمت‌ها می‌ریزد.

همچنین در بازار امروز سکه و یورو توافقی نیز سقف‌شکنی کردند.

جزییات بازار ارز و سکه امروز پنجم آذر ۱۴۰۱ را در «کف بازار» ببینید.