به گزارش اکوایران، با این وجود اگر مرز ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حفظ شود، احتمال ورود مجدد قیمت سکه به کانال ۲۸ میلیون تومان وجود دارد.

جزئیات وضعیت امروز بازار سکه و پیش بینی قیمت سکه امروز یکشنبه 5 شهریور 1402 در اکوایران بخوانید.

سیگنال سازمان برنامه به بازار ارز و سکه