با این حال معامله گران در خصوص نقاط مهم بازار اعتقاد داشتند اگر دلار به ۴۹ هزار و ۶۰۰ برسد، توان افزایش تا ۵۰ هزارتومان  را هم خواهد داشت در غیر این صورت روند اصلاحی می تواند ادامه دار باشد. 

اخبار مهم دیگر بازار در خصوص خودرو بود که خریداری ندارد و معامله گران میگویند بازار خودرو دیگر با طلا و دلار دچار نوسان نمیشود. بر همین اساس قیمت خودرو نیز در سرازیری قرار دارد.