کاهش سریالی قیمت دلار که از ابتدای هفته گذشته شروع شده به انتهای هفته رسید و قیمت دلار یک کانال دیگر از دست داد. قیمت دلار هرات در روز پنجشنبه 63 هزار تومان شروع به کار کرد و با کاهش تا کف کانال 62 هزار تومان پایین آمد و از این مرز حمایت شد. قیمت دلار هرات در روز پنجشنبه مرز حمایت مهم 62 هزار و 800 تومان را از دست داد و همین موجب ریزش بیشتر قیمت شد.

قیمت درهم در روز پنجشنبه 17 هزار و 260 تومان شروع به کار کرد و با کاهش در 17 هزار و 120 تومان به کار خودش پایان داد. قیمت دلار برآورد شده از درهم 62 هزار و 800 تومان محاسبه می‌شود. به عقیده تحلیل‌گران کف محکم روند نزول در درهم 17 هزار تومان است که اگر از دست برود فشار فروش در بازار زیاد خواهد شد.

قیمت تتر در انتهای هفته با کاهش در کانال 63 هزار تومان تثبیت داد و به کف این کانال رسید. اگر قیمت تتر این مرز حمایت را هم از دست بدهد می‌تواند به کف کانال 62 هزار تومان حرکت کند. شکاف تتر و قیمت دلار هرات همچنان کانالی است.

به عقیده معامله‌گران فنی تا زمانی که قیمت دلار هرات در زیر مرز مقاومت 62 هزار و 800 تومان باشد روند نزول ادامه دارد و قیمت به سمت کف کانال نزول یعنی 61 هزار و 200 تومان حرکت خواهد کرد. قیمت 62 هزار و 800 تومان مرز صعود و نزول بازار است. برای تایید ادامه روند کاهشی حمایت 41 میلیون و 900 هزار تومان سکه نیز اهمیت دارد.

همچنین از لحاظ تکنیکال بازار نزدیک نقاط حساس خود شده است و معاملات دو روز ابتدایی هفته برای بازار مهم خواهد بود.