به گزارش اکوایران، اجاره نشینان این روزها در گوشه کنار کشور تقریبا یک درد مشترک دارند، مستأجرانی که بعضا در مناطق شهری سکونت داشتند اما به دلیل افزایش نرخ‌های پیشنهادی به حاشیه شهرها و حتی شهرستان‌ها هدایت شده اند.

بر اساس این گزارش، پایتخت که همواره در افزایش اجاره بها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نسبت به سایر مناطق کشور پیشتاز بوده است، بسیاری از مستاجران را به خارج از شهر هدایت کرده است.

در این زمینه یکی از مشاوران املاک در یکی از شهرستان های استان تهران می گوید، در این منطقه مراجعان زیادی داشتیم که سال گذشته در داخل شهر تهران بودند اما به دلیل ناتوانی در تامین اجاره، امسال به این شهرستان مراجعه کردند.

به گفته او، یک واحد مسکونی 70 مترمربعی در این منطقه (یکی از شهرستان های جنوبی پایتخت) با مبلغ 80 میلیون تومان به عنوان ودیعه و 2 میلیون تومان به عنوان اجاره بها، در اختیار مستاجر قرار گرفته است. او معتقد است که این نرخ برای این واحد مسکونی منطقی نیست و حتی با برخی مناطق نیمه جنوبی شهر تهران هم برابری می کند.

یکی از مستاجران در این منطقه نیز ضمن ابراز نگرانی از افزایش اجاره بها برای سال آینده می گوید: در این منطقه درآمد به مراتب سخت تر از تهران است اما به دلیل دوری مسیر رفت و آمد بسیار سخت است.

یکی دیگر از مشاوران املاک نیز معتقد است، نرخ های پیشنهادی اجاره در این منطقه بیش از میزان مورد انتظار است.

محل

 متراژ (مترمربع) 

 ودیعه (تومان) 

 اجاره (تومان)

پاکدشت

95

250 میلیون

0

شهر قدس

100

350 میلیون

0

اسلامشهر

127

160 میلیون

3 میلیون

مبارک آباد

80

250 میلوین

0

پاکدشت

75

220 میلیون

100 هزار

شهرری

50

100 میلیون

4 میلیون

افسریه

80

230 میلیون

4 میلیون

اسلامشهر

127

160 میلیون

3 میلیون

پاکدشت

82

90 میلیون

2 میلیون

اسلامشهر

70

100 میلیون

0

اسلامشهر

91

350 میلیون

0