در حالی عمده فعالان بازار مسکن به متقاضیان خرید توصیه می کنند آپارتمان های جوان را خریداری کنند تا از این طریق امکان قابلیت تبدیل به احسن ملک خود را افزایش دهند، اما طی چند سال اخیر، تورم و به دنبال آن، کاهش قدرت خرید، سبب شده میانگین عمر آپارتمان های معامله شده در شهر تهران افزایش پیدا کند.

اکوایران با نگاهی به آمارهای رسمی، این موضوع را بررسی کرده است.