دولت در ایران از سال ها قبل به مسأله نوسازی بافت فرسوده شهرها ورود کرده است. از سال ۱۳۷۶ در وزارت مسکن سابق، بخشی از بودجه سالانه را برای بهسازی و عمران شهرها اختصاص داده شد. 

اما بررسی ها نشان می دهد برخلاف آمارهای ارائه شده از روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده طی سال های گذشته، همچنان مسأله حل نشده است. 

چرا چنین اتفاقی روی داده؟ آیا ضوابط و مقررات نتوانسته پاسخگوی نیاز ساکنان فعلی این محدوده های شهری باشد؟ محمدسعید ایزدی، معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی پاسخ می دهد.