ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در صحن شورا طی تذکری گفت: ما یک خلأ اطلاعاتی درباره اقدامات شهرداری تهران داریم که وقتی مورد پرسش قرار می‌گیریم امکان پاسخ‌گویی به چیزی که اتفاق افتاده یا قرار است بیفتد را نداریم. بعضا از طریق رسانه‌ها در جریان قرار می‌گیریم. باید برای این موضوع یک تدبیری در شورا اندیشیده شود حالا یا از طریق جلسات حضوری یا از طریق خبرنامه یا بولتن که هفتگی یا ماهانه اولویت‌ها و برنامه‌هایی که شهرداری در دست اقدام دارد را به اعضای شورا منتقل کنند.

او ادامه داد: یک نمونه از بی‌اطلاعی را عرض کنم که در رسانه‌ها دیدم که قرار است شهرداری یک هولدینگ اقتصادی راه اندازی کند و بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها را در زیر مجموعه این هولدینگ سازماندهی کند. نکته جالب عنوان هولدینگ بود که یادمان‌سازه گذاشته بودند. شرکت یادمان‌سازه یک شرکت کاملاً فنی و مهندسی است و دو سه مأموریت اصلی و ایمنی در شهر تهران دارد؛ از جمله مقاوم‌سازی پل‌های شهر تهران. 

امانی اضافه کرد: در دوره گذشته این مقاوم‌سازی پل‌ها از شرکت یادمان‌سازه گرفته شده بود و به سازمان فنی مهندسی معاونت عمرانی واگذار شده بود و تقریباً می‌شود گفت این کار تعطیل بود. در این دوره خوشبختانه مجدد بحث مقاوم‌سازی پل‌ها به شرکت یادمان‌سازه برگشت و این کار دوباره شروع شد.  باز بحث این است که این شرکت از مجموعه فنی و عمرانی جدا شود و در هولدینگ اقتصادی قرار بگیرد و باز کار فنی مقاوم‌سازی پل‌ها به سازمان فنی مهندسی دوره گذشته برگردد.

او با بیان اینکه این یک نوع تغییر ساختار است، تاکید کرد: اگر واقعیت دارد و جدی است، حتماً باید هولدینگ یا هر چیز دیگری که نامش است بیاید و از شورای شهر مجوز بگیرد و اگر قرار است شرکتی جابه جا شود و از معاونت عمرانی جدا شود که به هر مجموعه‌ای منتقل شود نیاز به مجوز شورا دارد.

این عضو شورای شهر تهران گفت: می‌دانید که ما همین دو ماه پیش مصوب کردیم که مثلاً مرکز مطالعات از زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی خارج شده و  زیر نظر شهردار تهران برود. اگر قرار است جابه‌جایی اتفاق بیفتد یا هولدینگی تشکیل شود خواهش می‌کنیم که لایحه اش را بیاورند. مهم‌تر از همه اینکه پرسنل این مجموعه بلاتکلیف می‌مانند. باید تکلیف دوستانی هم که در این مجموعه‌ها کار می‌کنند به شکلی از قبل روشن شود که ما باز دچار حاشیه نشویم.

مهدی چمران هم درپاسخ به وی گفت : هنوز این جا به جایی ها قطعی نیست و درصورت قطعی شدن شورا باید آن را مصوب کند . 

روز گذشته اکوایران در گزارشی به احتمال این جا به جایی یادمان سازه از معاونت عمرانی به معاونت مالی و اداری شهرداری پرداخته بود .