در بین سدهایی که وضعیت ذخایر آبی‌شان نگران کننده است، نام سدهایی به چشم می‌خورد که در استان‌های پربارش کشور قرار دارند. براساس این گزارش، موجودی سد شهید رجایی مازندران در این مدت، ۵۶ درصد کاهش پیدا کرده و تنها ۱۹ درصد پرشدگی دارد و همچنین موجودی سد شهر بیجار گیلان نیز ۵۶ درصد کاهش یافته که درصد پرشدگی این سد هم ۴۱ درصد است.

این در شرایطی است که موجودی سد اکباتان، فقط یک میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۸۷ درصدی یافته.