روز گذشته اعضای شورای شهر تهران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برنامه 4 ساله چهارم را درجلسه ای غیرعلنی بدون حضور رسانه ها بررسی کردند . قرار است هفته به زودی این برنامه در صحن رای گیری و نهایی شود .

ناصرامانی درگفت و گو با اکو ایران درخصوص جزییات این جلسه می گوید :در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برنامه چهارم شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت این  برنامه مسئله محور است واهداف اساسی و کلیدی مبنای کار قرار گرفته حمل و نقل ، آلودگی هوا ، بافت فرسوده ، هوشمند سازی و آسیب های اجتماعی محورهای اصلی برنامه هستند .

وی ادامه می دهد: بعد از بررسی برنامه پیشنهادی شهرداری ، تغییرات اساسی در آن ایجاد شد و قرار شد مطالب بیان شده در جلسه برنامه ویرایش و در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد .

امانی با اشاره به این که درحوزه حمل و نقل ، توسعه مترو ، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی مورد توجه قرار گرفته می گوید :‌کاهش آلاینده های ناشی از منابع متحرک و ثابت ،توسعه فضای سبز ، توجه به معاینه فنی ،برخی از احکام برنامه 4 ساله چهارم است . افزایش فضای سبز پیرامونی تهران ، ایجاد بوستان در مناطقی که فاقد بوستان هستند هم برخی از برنامه های پیش بینی شده است .

به گفته این عضو شورای شهر تهران در افق برنامه 4 ساله تهران باید 7 هزار و 500 اتوبوس داشته باشد که 2 هزار و 300 دستگاه اتوبوس باید توسط دولت تامین شود . همچنین 630 واگن تامین شود و نوسازی 30 هزار تاکسی هم در دستور کار است که در این حوزه ورود 20 هزار ون مورد تاکید است .

وی درخصوص برنامه های شهردار تهران در حوزه مسکن سازی نیز توضیح می دهد:‌قراربراین شد که اقدامات شهرداری در حوزه مسکن سازی در بافت فرسوده متمرکز شود و اگر قرار است مسکنی تولید شود برای بازآفرینی بافت فرسوده باشد و محلاتی مانند ده ونک ،فرحزاد،اسلام آباد تعیین تکلیف وروند نوسازی آنها روشن شود .

امانی بخش هوشمند سازی برنامه 4 ساله چهارم را یکی از بهترین بخش های برنامه 4 ساله توصیف کرد که اگر به درستی این احکام اجرایی شود تهران به شهری هوشمند و الکترونیک تبدیل می شود . در حوزه اجتماعی تمرکز بر آسیب های اجتماعی است که برتوسعه فعالیت های قرارگاه اجتماعی تاکید شد و ساماندهی معتادان متجاهر،حرفه آموزی به کودکان کار و توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست مورد توجه قرار گرفت . همچنین ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری و پلاک قرمز که هر سال 5 نقطه در شهر تهران ساماندهی شود مورد توجه قرار گرفت . همچنین راه اندازی رصد و پایش آسیب های اجتماعی  در مرکز رصد خانه فعلی که شهرداری در اختیار دارد .

قرار بر این شد که منابع مالی جداول میزان سنجی و رصد برنامه هم به شورا ارائه شود. تلاش کردیم حداقل احکام را داشته باشیم و حدود به 134 حکم رسیده ایم که 10 تا 15 تبصره هم دارند . برنامه قبلی 280 حکم و 95 ماده داشت که با تاکید بر مسئله محوری بسیاری از احکام را کاهش دادیم .