در آبان ماه امسال آخرین به روز رسانی بخش سفرهای خارجی شهرداری تهران در سامانه شفافیت انجام شد. هرچند که جزییات سفر اربعین هنوز در این سامانه به ثبت نرسیده عبدالمطهر محمد خانی سخنگوی شهردار تهران گفته است با افتخار به زودی اطلاعات این سفر را در سامانه شفافیت منتشر می کنند.به تازگی اطلاعات سفرهای خارجی  سه ماه آذر،دی و بهمن مدیران و کارکنان شهرداری منتشر شده است .

سه تن از مدیران شهرداری آذر ماه به مدت سه روز به کشور ترکیه سفر کرده اند . در این سفررئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ، مدیر واحد بررسی های تطبیقی و بین المللی مرکز ارتباطات و امور بین الملل ،سرپرست مرکز تهران هوشمند برای شرکت در جلسه هیات اجرایی و پنل های تخصصی شهری حضور داشته اند .

 در سفر دوم که 27 آذرماه به کشور روسیه انجام شده ،  مدیر پیشگیری سازمان آتش نشانی  به همراه مدیر روابط عمومی این سازمان با هزینه طرف خارجی از کارخانجات تجهیزات اعلام و اطفای حریق بازدید کرده اند .زمان این سفر نیز 7 روز بوده است .

photo_۲۰۲۳-۰۳-۱۰_۱۸-۱۶-۳۲

در دی ماه سفری در سامانه شفافیت ثبت نشده است و در بهمن ماه نیز 3 سفر انجام شده است .نخستین سفر به کشور عراق است که رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل در سفری 5 روزه برای هماهنگی اولیه حضور ارکان شهرداری تهران در نمایشگاه شهر نجف به این کشور سفر کرده است .

photo_۲۰۲۳-۰۳-۱۰_۱۸-۱۶-۰۴

سفر دوم نیز مربوط به کشور عراق است . سفری پر تعداد برای حضور در نمایشگاه برنامه ریزی شهری و شهرداری ها شهر نجف . 34 نفر در این سفر حضور داشتند . براساس اطلاعات منتشر شده از رییس شورای شهر تهران به این سفر رفته اند تا معاونان شهردار به همراه مدیران روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی برخی از حوزه شهرداری تهران میزان حضور این افراد نیز متغیر بوده و از 6 روز تا 2 روز در این نمایشگاه حضور داشته اند .

photo_۲۰۲۳-۰۳-۱۰_۱۸-۱۷-۰۰

photo_۲۰۲۳-۰۳-۱۰_۱۸-۱۷-۴۱

آخرین سفر ثبت شده نیز مربوط به سفر 8 روزه اسپانیااست که از 30 بهمن آغاز شده و معاون امور بین الملل   مرکز ارتباطات و امور بین الملل به همراه رئیس اداره همکاری های بین المللی و دیپلماسی اقتصادی مرکز ارتباطات و امور بین الملل،رئیس اداره دیپلماسی فرهنگی عمومی و شهروندی مرکز ارتباطات و امور بین الملل زهرا شمس احسان عضوشورای شهر تهران ورئیس اداره تبلیغات و امور بین الملل  شورای شهر تهران برای شرکت درگردهمایی سالیانه UCLG حضور داشته اند .