شهردار تهران معتقد است که شرکت کنترل ترافیک یکی از مهمترین شرکت‌های شهرداری است. او می‌گوید این شرکت نه ادغام می‌شود نه منحل بلکه قوی‌تر خواهد شد.