در محله تهران نو، برای رهن کامل یک واحد 50 متری و 17 سال ساخت، دارای پارکینگ و انباری و بدون آسانسور 400 میلیون تومان و در محله پیروزی یک واحد با 45 مترمربع مساحت و 14 سال عمر بنا و دارای انباری و بدون آسانسور و پارکینگ، 450 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در محله دروازه شمیران، برای رهن کامل واحدی با 50 مترمربع زیر بنا و 10 سال ساخت، 500 میلیون تومان و در محله زرگنده، رهن کامل یک واحد با این متراژ و 1 سال ساخت و دارای امکانات مذکور، 850 میلیون تومان پیشنهاد شده است.

در محله ارامنه، رهن کامل یک واحد 47 متری با 16 سال عمربنا و بدون پارکینگ و آسانسور، 350 میلیون تومان و در محله شمیران نو رهن کامل واحدی 40 متری با 16 سال عمربنا، 280 میلیون تومان است.

در محله آجودانیه برای رهن کامل واحدی با 50 مترمربع زیربنا و 17 سال عمربنا، یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

IMG_20230702_205734_866