علی صالحی، در خصوص حادثه چند شب پیش در پله برقی خیابان تختی تهران که منجر به قطع عضو یک دختربچه ۹ ساله شد، افزود: در این باره پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی قضائی در خصوص بررسی موضوع و علت وقوع حادثه انجام شده و اطلاعات تکمیلی در رابطه با این پرونده به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید.

صبح امروز نیزبرخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به ایمنی پله های برقی سطح شهر هشدار دادند و دو عضو شورای شهر از خانواده این کودک عذرخواهی کردند و خواستار رسیدگی قضایی به این پرونده شدند .