به گزارش اکوایران، محله کن در شمال غرب تهران و در در منطقه ۵ شهر تهران قرار گرفته است و از شمال با خیابان کوهسار و خیابان نظری و از جنوب با بزرگراه همت مجاورت دارد.یک واسطه‌گر ملکی در این محله با اشاره به افزایش دوبرابری رهن و اجاره خانه به اکوایران می‌گوید: در سال گذشته رهن واحدی که  200 میلیون تومان بود امسال 400 میلیون تومان و رهن واحدی که سال گذشته 400 میلیون تومان بود امسال 700 میلیون تومان است.

به گفته وی تعداد فایل‌های رهن و اجاره نیز کاهش یافته و جابه‌جایی کمتر صورت می‌گیرد چراکه مستاجران ترجیح می‌دهند با موجر خود به توافق برسند تا که از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.برای واحدی با 62 مترمربع زیربنا، 200 میلیون تومان رهن و 6 میلیون تومان اجاره ماهانه و برای واحدی 80 متری نیز، 300 میلیون تومان رهن و 4 میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.رهن کامل واحدی80 متری، 600 میلیون تومان و رهن کامل واحدی 60 متری، 430 میلیون تومان است؛ آپارتمانی 105 متری نیز، با 500 میلیون تومان رهن و 15 میلیون تومان اجاره پیشنهاد شده است.

کن