این هفته 9 عضو شورای شهر تهران نسبت به دخالت های داماد شهردار تهران در برخی تصمیم گیری های شهرداری تذکر دادند .شهردار تهران دخالت دامادش را در امورشهرداری نمی پذیرد اما به اکو ایران می گوید از همه مشورت می گیرد و عقل سلیم هم حکم می کند از همه مشورت بگیرد، چه تصمیم گیری توسط داماد؟او تاکید می کند :‌تمامی تصمیم گیری ها توسط خود او گرفته می شود .

این درحالی است که علی‌اصغر قائمی این هفته در تذکری درصحن شورای شهر تهران به دخالت های داماد شهردار تهران اشاره و گفته بود: موضوع این تذکر مدت‌هاست که آماده شده، اما فرصتی پیش نیامد که در صحن شورا مطرح شود. البته این تذکر را با اکراه عرض می‌کنم و دوست نداشتم شرایطی پیش بیاید که کار به چنین تذکراتی کشیده شود. موضوع تذکر من مداخلات مکرر داماد آقای زاکانی در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است، به گونه‌ای که حتی اختیار برخی تصمیمات ساده نیز از مدیران این سازمان‌ها سلب شده است. لغو حکم مشاوره برای داماد آقای زاکانی، قابل تقدیر بود، اما انتظار می‌رفت که این موضوع در عمل اجرا شود، نه این که شاهد اتفاقات دیگری باشیم که امروز می‌بینیم.در دو سال اخیر هیچ دستاورد چشمگیر در مقیاس ملی با اهمیتی در حوزه هوشمندسازی در شهرداری تهران نداشتیم، بلکه متاسفانه بعضا شاهد پس‌رفت در برخی اقدامات بودیم که به نظر می‌رسد ریشه بعضی از این مسائل به همین مداخلات بازمی‌گردد. متن این تذکر به امضای ۹ نفر از اعضای شورای شهر رسیده و امیدوارم شهردار تهران، این معضل را با تدبیری خوب حل کنند.

در متن این تذکر آمده است :با توجه به اینکه پس از انتصاب آقای حسین حیدری (داماد جنابعالی) به‌عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی به واکنش منفی افکار عمومی و فشار رسانه‌ها منجر شد، جنابعالی پس از چند روز حکم ایشان را لغو کردید که اقدامی پسندیده و در خور تقدیر بود. اما متاسفانه براساس اطلاعات واصله‌ای که از سطح مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر تهران می‌رسد ایشان کماکان حضوری فعال در شهرداری تهران دارد و در عزل و نصب‌ها، قراردادها و حتی تغییر ساختار بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز دخالت و اعمال نظر می‌کند و مدیران آن مجموعه‌ها بدون اخذ نظر ایشان حق تصمیم‌گیری ندارند. با استناد به سخنرانی جنابعالی در دانشگاه صنعتی شریف در روز 15 آذر 1401 که حضور ایشان در شهرداری را مورد تایید قرار داده‌اید، بند چهارم ماده 10 مصوبه شماره 2486 در تاریخ 10 آبان 1397 دوره پنجم شورای شهر تهران با عنوان مدیریت تعارض منافع را متذکر می‌گردد که به استناد آن «به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه در همه سطوح شهرداری تهران ممنوع است.» این مصوبه مجدداً در تاریخ 12 دی 1400 در شورای ششم مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و به جنابعالی نیز ابلاغ شده است. از سوی دیگر صداقت و شفافیت با مردم و توقعی که پس از اقدام شایسته شما در ملغی نمودن حضور نامبرده در شهرداری تهران ایجاد شده، ایجاب می‌کند که رفتار عملی شما با لغو حکم نامبرده منطبق باشد. لذا خواهشمند است در این مورد نسبت به شفاف‌سازی و توضیح به اعضای شورای شهر تهران در اسرع وقت اقدام نمایید. این تذکر براساس وظیفه نظارتی شورای شهر تهران ابلاغ می‌گردد.