مهدی چمران در با بیان اینکه دوستانی از ما در این چند روز به کربلا رفتند و خواهند رفت، گفت: چون که اغلب دوستان مرخصی گرفتند هفته آینده صحن شورا به دلیل مرخصی قانونی اعضا برگزار نمی شود؛ البته شورا تعطیل نیست و همکاران کار خود را انجام خواهند داد. ما هیچ گاه از یک ماه فرصت خود برای مرخصی استفاده نکردیم و به ۱۵ روز هم نرسیده است. ما مرخصی های خودمان را هم تعطیل کردیم و کار می کنیم.

وی افزود: رفتن به مرخصی برای کسانی که کار می کنند ضروری است تا بتوانند بهتر فعالیت کنند و بازده بیشتری داشته باشند اما به هر حال یک هفته مرخصی به اعضایی که می خواستند به کربلا بروند، داده شد اما تکرار می کنم شورا تعطیل نیست و فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

چمران گفت: یکی از رسانه ها به این پرداخته بود که کارها خوابیده و اعضا به کربلا رفتند؛ این موضوع به دور از انصاف است و کاری نخوابیده است و تقاضا دارم انصاف رعایت شود.

وی با اشاره به نصب دستگاه های شارژ خودروهای برقی در سطح شهر، گفت: با همکاری شهرداری تهران، وزارت صمت و مپنا اقدام به ساخت این جایگاه ها شده و اتومبیل های برقی می توانند در این جایگاه ها شارژ شوند. همچنین امکان شارژ خانگی نیز فراهم شده است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه از وزیر نفت دعوت کردیم که در صحن شورا حاضر شود، گفت: وقتی مترو در کنار اتوبوس های برقی فعالیت می کنند، وزارت نفت ما به ازای صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی را می پردازد.