نهادها و انجمن‌های صنفی و تخصصی مهندسان مشاور مطابق با آئین اخلاق حرفه‌ای فیدیک موظفند که"مسئولیت حرفه در برابر جامعه را بپذیرد و در جستجوی راهکارهایی باشد که با اصول توسعه پایدار سازگار باشد"، اهداف توسعه پایدار(SDGs) مطابق با "شهری که به آن نیاز داریم"(The City We Need 2) و "شهر دلخواه ایرانیان"(هبیتات و دفتر اسکان بشر ملل متحد در ایران) و "راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک "(یونیسف) با حقوق کودکان و شهر دوستدار کودک همبسته است و توجه به شهر دوستدار کودک جزو وظایف حرفه ای مهندسان مشاور است.

علاوه بر وظیفه عام حرفه‌ای، وظیفه خاص قانونی نیز در این زمینه برای مهندسان مشاور وجود دارد. مطابق بند 12-3 سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(16/06/1400) وظایفی برعهده نهادها و انجمن های صنفی و تخصصی به شرح زیر قرار داده شده است:

« - جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز  موظفند دوره‌های آموزشی کاربردی در حوزه شهردوستدارکودک را با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی طراحی و با جلب اساتید مجرب و صاحب نظر برای کاربست اصول آن در طرح‌ها و برنامه‌های مشاوران، اجرا نمایند.

جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز  موظفند با راه.اندازی سایت‌های اینترنتی، مجلات تخصصی و سایر شیوه‌های اطلاع رسانی، آگاهی‌های تخصصی در زمینه شهر دوستدار کودک را در میان مهندسان مشاور به منظور کاربست در طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد کنند.

-جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز  موظفند آگاهی لازم به مشاوران را جهت درج نظرات کودکان از طریق فرآیندهای متداول و رایج اعم از نقاشی، نظرخواهی‌های گروهی و مانند این در طرح های شهری بدهند.

-مهندسان مشاور ملزم هستند از اطلاعات ارائه شده در این سند در روند تهیه طرح‌های خود استفاده کنند.

-پیمانکاران و مجریان بخش خصوصی ملزم به رعایت ضوابط مندرج در سند هستند.»

ما جمعی از کنشگران شهری و فعالان حوزه کودک از جامعه مهندسان مشاور ایران و انجمن صنفی مهندسان مشاور ایران خواهانیم که ضمن ارائه گزارش عملکرد دوساله خود در این زمینه، تکالیف مقرر در سند را با جدیت و فوریت عملیاتی نمایند و اعلام میکنیم در صورت فراهم آوردن بستر برگزاری دوره‌های آموزشی و فضاهای مجازی و چاپی ترویج و اطلاع‌رسانی توسط جامعه و انجمن، آمادگی همکاری برای آموزش و ترویج در خصوص شهر دوستدار کودک را داریم.

امضاکنندگان:گروه جامعه شناسی کودکی انجمن جامعه شناسی ایران، موسسه توانمندسازی مهر و ماه، انجمن یاری گران کودکان کار پویا، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا، مجمع کنشگران شهری هم ساخت،  موسسه مردم نهاد همبود نصف جهان، انجمن شهروندمدار چهارطبقه، کانون دوستداران گیشا، مجموعه بازچرخ، موسسه دیده بان دادشهر آفاق، محمدکریم آسایش _ عضو تیم تدوین و تلفیق سند الزامات و ضوابط عام شهردوستدارکودک، مهرناز عطاران_عضو تیم تدوین و تلفیق سند الزامات و ضوابط عام شهردوستدارکودک، موسی پژوهان_عضو تیم تدوین و تلفیق سند الزامات و ضوابط عام شهردوستدارکودک، سیدکاظم سیدمراد_مدیر مسئول و دبیر نشریه آرمان شهر کودکان و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری ساختمان شهر تهران،مرجان مرتضوی_ مبدع ومجری اتاق مادر وکودک در کشور،مدیر عامل شرکت پیشرو آرامش کودک، فروغ افشاری_ شهرساز و فعال حوزه کودک،محمدسعید ایزدی_عضو هیئت علمی دانشگاه، پیام روشن فکر _استاد دانشگاه، پژوهشگر مطالعات کودکی و فعال حقوق کودک،سولماز حسینیون _ طراح و پژوهشگر شهری مستقل،محمدرضا پهلوان‌زاده_ فعال شهری یزد،ملیحه شاه‌ولی، پژوهشگر و کنشگر شهری-بنیان‌گزار مجله تصویری شهر انسان‌محور،زهرا نژادبهرام_عضو شورای پنجم شهر تهران و رئیس سابق کمیته شهرسازی،ندا اکبری_پژوهشگر حوزه کودک، مونا عرفانیان سلیم _ پژوهشگر مطالعات شهری،زهرا نقیبی_ پژوهشگر و فعال اجتماعی و حوزه کودک،گیتی صفرزاده_نویسنده و مروج کتابخوانی،راحله بحرانی- کارشناس شهرسازی،فائزه رستمی - شهرساز،جواد جمشیدی - کارشناس شهرسازی،مریم پاک‌چهر. کارشناس سیاستگذاری،نیما مختاریان_ فعال اجتماعی و حوزه کودک،شراره عظیمی_مدیر گروه مطالعات مدیریت یکپارچه حقوق شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،محیا واحدی _ فعال اجتماعی و حوزه کودک،شادناز عزیزی- بوم شناس اجتماعی،سیامک زندرضوی_ جامعه شناس و فعال حوزه کودک.