صبح امروز دوشنبه (23 بهمن ماه) جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با حضور محمد آخوندی رئیس کمیسیون، میثم مظفر، ناصر امانی و احمد صادقی اعضای کمیسیون پیرامون بررسی تبصره‌های بودجه 1403 شهرداری تهران تشکیل شد.

در این جلسه کمیسیون، 10 تبصره پیشنهادی لایحه بودجه 1403 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات اعضای کمیسیون پیرامون تبصره‌ها مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم در این رابطه اتخاذ شد.

پس از اعلام نظر هر یک اعضای کمیسیون پیرامون تبصره‌ها، پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه رای گیری و نظر نهایی کمیسیون برنامه و بودجه جهت ارائه به کمیسیون تلفیق تصویب شد. در این جلسه چند تبصره جدید پیشنهادی هم مورد بررسی قرار گرفت.

جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیرامون بررسی لایحه بودجه 1403 شهرداری تهران تا ابتدای اسفندماه نیز ادامه دارد.