جلسه‌ای پرحاشیه که به اعتقاد برخی از اعضای شورای شهر تهران نشان از آشفتگی مالی شهرداری داشت. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی که علیرضا زاکانی شهردار تهران در حوزه مالی بر آن تاکید دارد انضباط مالی در شهرداری تهران است.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اکوایران در خصوص این گزارش توضیح داده است.