مهدی علیزاده در توضیح بیشتر گفت: با توجه به اتمام قرارداد شرکت خصوصی که راهبری خط یک شبانه را بر عهده داشت، شرکت واحد با بکارگیری تعدادی اتوبوس «چپ در» جدید و تعدادی اتوبوس دوکابین، نسبت به تقویت این خط به صورت ملکی اقدام کرد.

مهدی علیزاده با اعلام اینکه خدمات‌رسانی خطوط بی‌آرتی تهران شب‌ها نیز ادامه دارد و اتوبوس‌های این خطوط بدون تعطیلی، در طول شبانه‌روز به جابه‌جایی مسافر می‌پردازند، گفت: ناوگان اتوبوسرانی تهران به صورت ۲۴‌ ساعته فعالیت می‌کند تا ترددهای شبانه شهروندان نیز با سهولت انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این راهبری خط یک شبانه اتوبوسرانی در مسیر پایانه آزادی به چهارراه تهرانپارس در اختیار شرکت خصوصی بوده است، ادامه داد: به دلیل اتمام قرارداد با این شرکت، اتوبوسرانی برای رفاه مسافران شبانگاهی این خط با بکارگیری تعدادی از اتوبوس های «چپ در» جدید و همچنین تعدادی اتوبوس دوکابین راهبری خط را به عهده گرفت تا خللی در خدمات رسانی شبانه ایجاد نشود.

  علیزاده با بیان اینکه ساعت کار خطوط شبانه از ساعت ۲۲ تا ۵ بامداد است، افزود: خط یک بی‌آرتی که میدان آزادی و پایانۀ غرب در منتهی‌الیه غربی تهران را به چهارراه تهرانپارس و پایانۀ شرق در منتهی‌الیه شرقی تهران متصل می‌کند، پس از خط ۷ اتوبوس‌های تندرو، دیگر خط اتوبوسرانی تهران با بیشترین تعداد مسافر است.